Znalezione dla frazy: mezczyzni w bazie cytatów 119

Mężczyźnie trzeba przemawiać do rozumu, kobiecie do serca.

Gdyby mężczyźni wiedzieli, co można uzyskać za jedną łzę, byliby bardzo kochani. . .

Mężczyźni są jak ceny; chcieliby ciągle piąć się w górę.

Mężczyźni uważają, że małżeństwo jest prawdziwym sznurem u szyi. Dlaczego więc starają się ciągle zmieniać sznur?

Jak mądre byłyby kobiety, gdyby miały te rozumy, które dla nich potracili mężczyźni.

Gdyby mężczyźni o tym wiedzieli, co myślą kobiety, byliby dwadzieścia razy natrętniejszymi; gdyby zaś kobiety o tym wiedziały, co mężczyźni myślą, byłyby dwadzieścia razy większymi kokietkami.

Dlaczego przyjemne kobiety wychodzą za mąż za nudnych mężczyzn? Ponieważ inteligentni mężczyźni nie żenią się nigdy z przyjemnymi kobietami.

Bogaci mężczyźni bez przekonań są większym niebezpieczeństwem w nowoczesnym społeczeństwie niż biedne kobiety nie żyjące w czystości.

Byłoby ideałem, gdyby wszystkie kobiety były zamężne, a wszyscy mężczyźni byli kawalerami.

Mężczyźni uważają, że małżeństwo jest prawdziwym sznurem u szyi. Dlaczego więc starają się ciągle zmieniać sznur?

Małżeństwo to loteria, w której mężczyźni ryzykują swoją wolność, a kobiety swoje szczęście.

Dlaczego przyjemne kobiety wychodzą za mąż za nudnych mężczyzn? Ponieważ inteligentni mężczyźni nie żenią się nigdy z przyjemnymi kobietami.

Jak mądre byłyby kobiety, gdyby miały te rozumy, które dla nich potracili mężczyźni.

Kobieta może przebaczyć mężczyźnie krzywdę jaką jej wyrządził, nigdy jednak nie przebaczy ofiar jakie dla niego ponosi.

Jeżeli kobiety są wcieleniem diabła, to kim są mężczyźni?