Losowy cytat

Mamy dwa wyrazy: swoboda i wolność. Swoboda, zda mi się, oznacza posiadanie - rozporządzam swą osobą. W wolności mamy pierwiastek woli, a więc czynu zrodzonego z dążenia.

Znalezione dla frazy: mozna w bazie cytatów 181

Czy przypuszczasz, że można się kochać bez tego, aby coś myśleć i wygłaszać jakieś słowa lub bodaj porozumiewać się? Czy sądzisz, że trudniej jest spłodzić argument niż dziecko?

Bólu miłości nie można zwalczać filozofią, tylko inną kobietą.

Dozgonną miłość trzeba przeżyć kilkakrotnie. Chodzi o to, by można było porównywać.

Jeśli myślisz, że miłości nie można kupić za pieniądze, to nie wiesz, gdzie robić zakupy.

Jestem przekonany o jednym. Nie można pokochać nikogo, dopóki nie pokocha się samego siebie.

Każdy dług można spłacić człowiekowi czymkolwiek, lecz miłość — tylko miłością.

Kochać coś, to znaczy zdawać sobie sprawę, że można to stracić.

Czasami ceni się kogoś za bardzo, aby można go było pokochać.

Jeśli istnieje coś, czego można pragnąć zawsze i osiągnąć niekiedy, to jest to miłość ludzka.

Kochać można nawet rzeczy martwe. Nienawidzić tylko człowieka.

Jeżeli myślisz, że miłości nie można kupić za pieniądze, to nie wiesz, gdzie robić zakupy.

Istnieje wiele rodzajów modlitwy, bo miłość można na różne sposoby wyrazić.

Można powiedzieć, że mężczyzna najszczerzej kocha tę kobietę, w której towarzystwie może się bez zażenowania zdrzemnąć.

Mężczyznę można nauczyć mądrości, kobieta musi się z nią urodzić.

Mężczyźni są straszni - gdy kochają, nie można im nic wytłumaczyć.