Znalezione dla frazy: moznych w bazie cytatów 2

Władza materialna znajduje się w ręku ludzi możnych i bogatych; władza intelektualna należy do mędrców lub kapłanów; władzę moralną zaś dzierżą kobiety.

Żarty możnych są zawsze dowcipne.