Znalezione dla frazy: musimy w bazie cytatów 21

Musimy mieć do życia cierpliwość, ponieważ jest wieczne.

Musimy nauczyć się żyć razem jak bracia, jeśli nie chcemy zginąć razem jak szaleńcy.

Czas przeznaczony na życie jest niczym. Czymś jest dopiero to, co człowiek zrobi z owym czasem. Sami musimy nadać swemu życiu sens, gdyż sens ów nie towarzyszy życiu automatycznie.

Na swoją dobrą opinię musimy pracować 20 lat. Wystarczy pięć minut, by ją utracić.

Musimy się uczyć przezwyciężyć zło tak, by nikomu przy tym zła nie wyrządzić.

Gdy starzejemy się i nabieramy coraz więcej rozumu, wówczas w każdej chwili życia uprzytamniamy sobie, że musimy umrzeć. - A lasy wiecznie śpiewają.

Jeśli chcemy ofiarować siebie Bogu, musimy oddać wszystko, co mamy i czym jesteśmy.

Jeśli Bóg istnieje, to musimy z Nim porozmawiać.

Prawda podobna jest do bóstwa - nie ukazuje się bezpośrednio, musimy odgadywać ją z przejawów.

Prawda jest naszym największym skarbem, musimy ją oszczędzać.

Prawda jest podobna Bogu: nie ukazuje się bezpośrednio, musimy ją odgadywać z jej przejawów.

Musimy się nauczyć tak znienawidzić wszelką złą pracę jak grzech.

Musimy używać czasu jako narzędzia, nie jako leżanki.

Musimy sobie pomagać, przecież jedziemy tym samym wózku - powiedział skazaniec do kata w drodze na szafot.

Kobiety biorą nas za aniołów, a potem musimy z największym wysileniem grać komedię, aby się utrzymać na jednej nodze na wysokiej kolumnie, na której nas postawiły. Każde słowo rzucamy z bojaźnią, aż nareszcie znudzeni rzucamy się z kolumny w błoto.