Znalezione dla frazy: musza w bazie cytatów 17

Najbardziej normalne życie to takie życie, w którym do niczego nie trzeba się zmuszać.

Ludzie czasem muszą odpocząć od szczęścia.

Ten, który chce mnie skłonić do zmiany religii, czyni to bez wątpienia jedynie dlatego, iż sam nie zmieniłby swojej, gdyby go zmuszano.

Prawdziwą rozmową między przyjaciółmi jest milczenie. Oni nie muszą nic mówić, żeby się zrozumieć.

Przyjaźń nie znosi oddalenia między ludźmi, gdyż jest długą grogą, którą muszą pokonać razem.

Niektórym prawda wydaje się tak wielka, że aby ją ogarnąć, muszą się znaleźć od niej jak najdalej.

Nieszczęście zmusza do uznania za rzeczywiste tego, czego nie uważa się za możliwe.

Wymuszanie miłości budzi nienawiść.

Na jakiej podstawie chcecie zarzucić naturze, że z powodu podeszłego wieku wpadła w uwiąd starczy i zapomniała o wytwarzaniu umysłów spekulatywnych, będąc tylko w stanie wydawać na świat ludzi stających się niewolnikami Arystotelesa, którzy muszą myśleć jego mózgiem i poznawać jego zmysłami?

Muszą być ludzie, którzy maja odwagę mówić swobodnie.

Muszą istnieć również tacy ludzie, którzy modlą się za tych, co nie modlą się wcale.

Bo widzisz tu są tacy którzy się kochają i muszą się spotykać aby się ominąć, bliscy i oddaleni jakby stali w lustrze piszą do siebie listy gorące i zimne rozchodzą się jak w śmiech porzucone kwiaty by nie wiedzieć do końca czemu tak się stało.

Jeśli miłość ma być miłością niezapomnianą, od pierwszej chwili muszą się ku niej zlatywać przypadki jak ptaki na ramiona świętego Franciszka z Asyżu.

Nikogo nie zmusza się do zawarcia małżeństwa, ale każdego, kto zawarł małżeństwo, należy zmuszać do posłuszeństwa wobec praw rządzących małżeństwem.

Małżeństwo to stan, który kobiety muszą znosić z godnością i siłą.