Losowy cytat

Co do mózgu, to nie obchodzi mnie on u kobiety — uważam, że ma ona ciekawsze organy.

Znalezione dla frazy: najwieksza w bazie cytatów 21

Największa satysfakcja w życiu to świadomość, że się nikogo nie skrzywdziło.

Największą umiejętnością życia - i najrzadszą - jest uznanie tego, kim jesteśmy, robienie tego, co umiemy, i tylko tego - i znalezienie w tym szczęścia.

Największą niewolą jest przywiązanie do zła.

Największa wina jest w tym, kto nie chce słuchać prawdy.

Największa rzecz na świecie, to umieć należeć do siebie.

Największa wina jest w tym, kto nie chce słuchać prawdy.

Pragnienie śmierci i obawa przed życie mnie jest bynajmniej rzeczą godną - największą chwałą jest natomiast stawić czoło grożącym nieszczęściom.

Dwie rzeczy dają duszy największą siłę: wierność prawdzie i wiara w siebie.

Najściślejsze stosowanie prawa często bywa największą nieprawością.

Pragnienie śmierci i obawa przed życie mnie jest bynajmniej rzeczą godną - największą chwałą jest natomiast stawić czoło grożącym nieszczęściom.

Wielką cnotą jest wiara i wielką cnotą jest miłość. Ale nadzieja to jakby największa z nich. Do ostatka człowiekowi towarzyszy i podźwignie go i wyprowadzi. Nadzieją weselący się idziemy.

Po mowie jest na świecie potęga największa - milczenie.

Największą mądrością jest umieć jednoczyć, a nie rozbijać.

Me osiągniesz nic na tym świecie bez odwagi To największa cnota umysłu, obok honoru.

Niemała mądrość mądrze mówić, lecz największa — mądrze czynić.