Losowy cytat

Nieszczęściem jest, kiedy mały kraj ma zbyt wielu wielkich mężów.

Znalezione dla frazy: nauka w bazie cytatów 22

Nauka, prawo, budowanie, zaloty, leki — pilności i dostatku potrzebują

Polityka nie jest nauką ścisłą.

Nie ma nic wstrętniejszego nad politykę. Ogłupia i denerwuje ludzi. Rozwija się przy tym i kształci kosztem życia. Przez i dla niej upada sztuka i nauka. Ideały żyjące prawdą i pięknem nie znoszą hec karkołomnych!

Nauka jest sprawą wielkich. Maluczkim dostają się nauczki.

Nauka to trudna rzecz.

Obecnie nauka stała się rozdawczynią dyplomów za wykorzystywanie cudzych prac.

Nauka jest najlepszą drogą do tego, żeby ducha ludzkiego uczynić heroicznym.

Nauka jest sprawą wielkich. Maluczkim dostają się nauczki.

Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.

Stosunek pomiędzy nauką a myśleniem staje się autentyczny dopiero wówczas, gdy dostrzegamy przedzielającą je przepaść.

Tylko dlatego, że nie jest myśleniem, nauka może się umacniać i rozwijać w swoich dziedzinach.

Nauka nie daje satysfakcji moralnej, albowiem nie udziela odpowiedzi na podstawowe pytania.

Każda nauka ma w sobie tendencję do monopolizowania.

Nauka rozpoczynać się musi od zmysłowych spostrzeżeń, a nie od opisów rzeczy słowami.

Bo jak pióro białe u czarnego kruka, tak w pysznym a bogatym rzadka rzecz - nauka.