Znalezione dla frazy: niczym w bazie cytatów 42

Niczym się nie różni śmierć od życia.

Czas przeznaczony na życie jest niczym. Czymś jest dopiero to, co człowiek zrobi z owym czasem. Sami musimy nadać swemu życiu sens, gdyż sens ów nie towarzyszy życiu automatycznie.

Zwycięstwo samo nie jest niczym innym, jak złamaniem woli przeciwnej.

Jeśli wytniesz z siebie wszystko po kolei to któregoś dnia osiągniesz wolność absolutną, staniesz się niczym huragan El Nino, absolutnie wolny, absolutnie nieosiągalny, absolutnie nieprzewidywalny - ale przestaniesz być człowiekiem.

Wojna nie jest niczym innym, jak sporem między rządami o władzę nad poddanymi.

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał - byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje /. . . /. .

Historia świata nie jest niczym innym jak biografią wielkich ludzi.

Śmierć jest niczym, jeżeli jej nie towarzyszy długi orszak wrzodów i apteki.

Niczym się nie różni śmierć od życia.

Póki my żyjemy śmierć jest niczym, jak śmierć przyjdzie, to znów my będziem niczym.

Nawet bohaterstwo nie jest, jak się zwykle mówi, przezwyciężeniem śmierci na rzecz życia; jest ono tylko dlatego piękne, że rzuca cień śmierci na życie i czyni je na nowo tajemniczym.

Cale życie filozofa nie jest niczym innym jak medytacją nad śmiercią.

Prawo nie stwarza sprawiedliwości. Nie jest ono niczym innym jak wyjaśnieniem i zastosowaniem tego, co już przez samo zaistnienie uznane zostało za sprawiedliwe.

Sprawiedliwość nie jest niczym innym jak miłością bliźniego ludzi mądrych.

Prawda jest niczym niebo, a domniemanie jak chmury.