Losowy cytat

Dobroć, która nie jest bezgraniczna, nie zasługuje na to miano. Jak bardzo trzeba być mądrym, by zawsze być dobrym!

Znalezione dla frazy: nieszczesciem w bazie cytatów 13

Największym nieszczęściem, jakie może przytrafić się mężczyźnie, jest żona z wykształceniem uniwersyteckim, która ubzdurała sobie, że zrobi z męża artystę lub wynalazcę.

Rozpaczać nad minionym nieszczęściem to najpewniejszy sposób, by przyciągnąć inne.

Grzech jest jedynym nieszczęściem na świecie i on jedynie może słusznie zasmucić człowieka.

Poezja przyszła z nieszczęściem na ziemię.

Rozpaczać nad minionym nieszczęściem to najpewniejszy sposób, by przyciągnąć inne.

Rozpaczać nad minionym nieszczęściem to najpewniejszy sposób, by przyciągnąć inne.

Nieszczęściem jest zajmowanie się całym światem kosztem własnej Ojczyzny.

Mówić mało i źle jest nieszczęściem prostaków; mówić wie i źle jest zuchwalstwem głupców; mówić wiele i dobrze jest szczęściem dowcipnych; mówić mało i dobrze jest roztropność mądrych.

Nieszczęściem jest, kiedy mały kraj ma zbyt wielu wielkich mężów.

Jęczeć nad minionym nieszczęściem, to najpewniejszy sposób, by przyciągnąć inne.

Jest miłość kochanie, jest miłość namiętność, jest miłość fantazja. Pierwsza tłumaczy się w życiu świętością, druga nieszczęściem, trzecia grzechem.

Nie jest nieszczęściem, jeśli ludzie będą cię chwalić za twoje uczynki. Nieszczęściem będzie, jeśli będziesz spełniać dobre uczynki po to, aby cię chwalono.

Małżeństwo, gdy się go miłość wyrzekła, jest największym nieszczęściem, jest obrazem piekła.