Losowy cytat

Jeśli chcesz być bogaty, ucz się nie tylko zarabiać, ale i gospodarować.

Znalezione dla frazy: odpowiedz w bazie cytatów 38

Jestem w opozycji, dałem odpowiedź negatywną.

Prawda myślenia jest odpowiedzialnością między myśleniem a przedmiotem.

Polityka jest sprawą zbyt poważną, aby powierzać ją politykom. - odpowiedź na krytykę, że jest dobrym żołnierzem, a kiepskim politykiem; parafraza powiedzenia: "Wojna jest sprawą zbyt poważną, aby powierzać ją generałom".

Gdybym powiedział Wam, że istnieje meda dzięki której możecie stać się bogaci, sławni, osiągnąć sukces i szczęście - co byście na to odpowiedzieli?

Odpowiedzialni jesteśmy tylko za to, co robimy, lecz i za to, czego nie robimy.

Nauka nie daje satysfakcji moralnej, albowiem nie udziela odpowiedzi na podstawowe pytania.

Myślę, że prawdziwym "dziedzictwem" po śmierci ukochanej osoby jest większa odpowiedzialność. Czy odchodzący, nie zostawia swoich rzeczy, by mogli je kontynuować ci, którzy byli mu bliscy?

Modlić się to próbować uświadomić sobie obecność Boga i z tą świadomością dać Mu odpowiedź. To próba wzniesienia umysłu i serca do Boga.

Często najmądrzejszą odpowiedzią jest milczenie.

Milczenie jest czasem najlepszą odpowiedzią.

Ci, co milczą, wykazują najwyższe poczucie odpowiedzialności za słowo.

Po odpowiedzi na pytanie: kto to jest kobieta - można określić wiek każdego mężczyzny.

Być człowiekiem to być odpowiedzialnym.

Odpowiedzialni jesteśmy za wszystkie nasze czyny, również za te nie popełnione.

Gdyby Bóg zapytał kobiety, czego ona sobie życzy, odpowiedziałaby, ażeby wszystkie inne były od niej brzydsze i skromniej ubrane.