Losowy cytat

Starość jest piękną koroną, którą można znaleźć tylko na drodze wstrzemięźliwości i mądrości.

Znalezione dla frazy: ojczyzna w bazie cytatów 8

Drodzy są rodzice, dzieci, krewni, domownicy, ale miłość wszystkiego zawarła w sobie ojczyzna.

Nie pytajmy, co może zrobić dla nas ojczyzna. Pytajmy, co my możemy dla niej uczynić.

Ojczyzna to ludzie, których rozumiemy i którzy nas rozumieją.

Ojczyzna jest to wielki - zbiorowy - Obowiązek.

Ojczyzna to ludzie, których rozumiemy i którzy nas rozumieją.

Ojczyzna jest to wielki - zbiorowy - Obowiązek.

Miłe cudze kraje, lecz milsza ojczyzna.

Gdzie dobrze, tam ojczyzna.