Losowy cytat

Kobieta jest jak książka. Przeglądając, zawsze się na coś natrafi.

Znalezione dla frazy: okreslone w bazie cytatów 4

Sukces jest stopniowym osiąganiem wcześniej określonego i zaplanowanego, wartościowego celu.

Przyjaźń - to wyróżniająca, do określonej osoby lub określonych osób skierowana życzliwość czynna i wierna.

Tylko prawo jest ściśle określone. Bezprawie nie ma granic i nikt go jeszcze nie skodyfikował.

Mądrość działa na określonej przestrzeni, głupota na nieograniczonej.