Losowy cytat

Wiedza to władza. Ale niewiedza, niestety, nie oznacza jeszcze braku władzy.

Znalezione dla frazy: ponad w bazie cytatów 15

Sztuka stoi ponad życiem, wnika w istotę wszechrzeczy.

Wielu szuka szczęścia ponad ludzką miarę, inni poniżej jej, lecz ono znajduje się obok człowieka.

Sława wynosi malarzy ponad książęta.

Ktoś, kto wie, jak oddać życzliwość, której doświadczył, musi być przyjacielem ponad wszelką cenę.

Nie możesz jeść ponad swój apetyt. Druga połowa bochenka należy do drugiego człowieka, i jeszcze trochę powinno zostać dla przypadkowego gościa.

Naukę traktują dziś jedni jako katalog technicznych przepisów i nic ponadto, inni - jako zbiór czystych spekulacji umysłowych, nie wychodzących poza własny obręb; pierwsi nie doceniają umysłu, drudzy - świata.

Gdybyśmy kochali tych jedynie, którzy nigdy nie upadną, to byłaby sprawiedliwość tylko, a przecież ponad sprawiedliwością góruje miłość. Uznajemy najlepszych, ale indywidualnym uczuciem kochamy tych dopiero, dla których w naszej duszy jest wsparcie na wszelką słabość, uzupełnienie na wszelki niedostatek.

Gdyby mężczyznom przyszło żyć przez tyle wieków w warunkach kobiecych, niewiele wznieśliby się może ponad epokę troglodytów, Kobieta to jednak odporna rasa!

Między czystością a zmysłowością niekoniecznie musi istnieć sprzeczność. Każde dobre małżeństwo, każdy prawdziwy poryw serc wznosi się ponad tę sprzeczność.

Kobieta piękna, lecz pozbawiona bystrości umysłu, nie daje kochankowi nic poza fizycznym delektowaniem się jej urodą. Brzydka, ale mądra może do tego stopnia rozkochać mężczyznę w swojej inteligencji, że nie pragnie niczego ponadto. Cóż może powiedzieć mężczyzna, któremu trafiła się kobieta piękna, inteligentna i wykształcona?.

Gdyby mężczyznom przyszło żyć przez tyle wieków w warunkach kobiecych, niewiele wznieśliby się może ponad epokę troglodytów, Kobieta to jednak odporna rasa!

Głupotę można by wytrzymać, gdyby nie była ponadto jeszcze napastliwa i nie posługiwała się niektórymi chwytami mądrości — w czym mądrość nie może się jej odwzajemnić.

Człowiek wzbija się ponad rzeczy ziemskie dwoma skrzydłami: prostotą i czystością.

Na marmurowej wyrył płycie czas wieczne prawa dla ludzkości: nic piękniejszego ponad życie, w życiu - nic ponad czar miłości.

Czym dla ptaka są skrzydła, tym dla człowieka przyjaźń: wznosi go ponad proch ziemi.