Losowy cytat

To zawsze człowiek tworzył bogów, a nie bogowie tworzyli człowieka.

Znalezione dla frazy: prawdziwa w bazie cytatów 47

Przyjaźń nie jest czymś spontanicznym, automatycznym, jest natomiast owocem obopólnej zgody, decyzji, życiowej postawy, otwartości. Nie staje się, ani nie pozostaje przyjaciółmi przez przypadek. Prawdziwa harmonia jest najpiękniejszym darem wierności prawdzie, uczciwości, sprawiedliwości; jest zawsze zaskoczeniem i zadziwieniem. Tak jak światło gwiazd nie pojawia się jedynie wtedy, kiedy się je dostrzega, i nie znika, gdy zostało dostrzeżone.

Przyjaźń poznają po tym, że nic nie może jej zawieść; a prawdziwą miłość po tym, że nic nie może jej zniszczyć.

Kiedy znajdziesz prawdziwą przyjaźń, dbaj o nią jak o drogocenny klejnot. Poleruj ją, poświęcaj swój czas, aby się nią zajmować i ją chronić. Strzeż jej, ale pozwól, by świeciła własnym blaskiem. Będzie wtedy błyszczeć coraz bardziej.

Prawdziwa przyjaźń to doskonała harmonia tego, co ludzkie, z tym, co boskie.

Prawdziwa przyjaźń przychodzi wówczas, gdy cisza między dwojgiem ludzi nie jest męcząca.

Prawdziwa przyjaźń istnieje tylko wtedy, gdy człowiek nie ma nic, bo wówczas przyjaźń jest jego największym skarbem.

Prawdziwą rozmową między przyjaciółmi jest milczenie. Oni nie muszą nic mówić, żeby się zrozumieć.

Jedyną prawdziwą propagandą jest tylko rzetelna praca.

Prawdziwą, typową formą współżycia duchowego jest poezja.

Fałszywa miłość jest gorsza niż prawdziwa nienawiść.

Myślenie to rzecz niezdrowa, zaś prawdziwą mądrością - nie smuć żadnych myśli.

Prawdziwa młodość - to przymiot, który zdobywa się z wiekiem.

Prawdziwa młodość - to przymiot, który zdobywa się z wiekiem.

Człowiek kocha innych prawdziwą miłością nie dla zysku, ale dlatego, że w miłości znajduje szczęście.

Kiedy rodzi się prawdziwa miłość, własne ja przestaje istnieć i ten, kto kocha goręcej, nie ma już nic więcej do oddania.