Losowy cytat

Rozumny: Rozumny najczęściej korzysta z prawa milczenia.

Znalezione dla frazy: prawo w bazie cytatów 35

Możesz zacząć życie nowe. Jeszcze raz przyjrzyj się sprawom tak, jak zwykłeś to czynić. Na tym bowiem polega odrodzenie życia.

Nauka, prawo, budowanie, zaloty, leki — pilności i dostatku potrzebują

Żądza życia nie ma granic, prawo do życia też nie ma granic.

Wolność jest to prawo czynienia wszystkiego tego, na co ustawy pozwalają.

Wolność jest to prawo czynienia wszystkiego, co nie szkodzi innym.

Wolność jest to prawo robienia tego, co się chce, i przeszkadzania innym w robieniu tego, czego chcą.

Wolność polega głównie na tym, aby nie móc być zmuszonym do czynienia rzeczy, której prawo nie nakazuje.

Jedynie władza uświęca prawo. Jedynie władza daje prawu pozycję uprzywilejowaną, jedynie ona je ucieleśnia. Nagie prawo jest straszliwsze od nagiej władzy.

Ewolucja to nie siła, ale proces. Nie przyczyna ale prawo.

Świat uparł się przy pojęciach NA PRAWO i NA LEWO, zapominając przy tym, że istnieje także w GÓRZE i NA DOLE.

Dzieła sztuki na równi z dziełami przyrody, są tym piękniejsze i tym bardziej zachwycające, im bardziej podporządkowują się prawom ścisłym.

Prawodawcy rzymscy różnią się od prawodawców innych łudów w tym — jak mi się zdaje — że ci pierwsi stworzyli religię dla potrzeb państwa, inni zaś — państwo dla potrzeb religii.

Prawo silniejszego jest najsilniejszym bezprawiem.

I prawo może łamać w... kościach.

Jeśli oddasz swoje prawo w ręce sędziów, a swoją religię w ręce biskupów, rychło znajdziesz się bez prawa i bez religii.