Losowy cytat

Ten, który cię stworzył wie również, co ma z tobą zrobić.

Znalezione dla frazy: prostym w bazie cytatów 5

Szczęście pozostaje w stosunku prostym do tego, co daje się w swojej miłości, nie zaś do tego, co się w miłości odbiera.

Prawdę trzeba wyrazić prostymi słowami.

Prawdę trzeba wyrazić prostymi słowami.

Miłość małżeńska nie jest prostym dodaniem dwóch różnych miłości: miłości męża i żony, ale jest miłością, którą żyją dwie osoby, i która sprawia, że stają się one nie tylko jednym ciałem, ale nade wszystko jednym sercem i jedną duszą.

Dobroć jest czymś bardzo prostym: być zawsze do dyspozycji drugich, nigdy nie szukać samego siebie.