Losowy cytat

Gdzie w grę nie wchodzi miłość lub nienawiść, tam gra kobieta miernie.

Znalezione dla frazy: przyczyna w bazie cytatów 7

Ewolucja to nie siła, ale proces. Nie przyczyna ale prawo.

Przyczyną każdego zjawiska w sztuce jest inne zjawisko w sztuce, a nie natura.

Zachować pieniądz w roli środka umożliwiającego liczenie. Pozbawić, go roli sędziego i kata. Tak, aby brak pieniędzy nigdy nie był przyczyną cierpienia, ani posiadanie pieniędzy powodem rozkoszy.

Małżeństwo - główna przyczyna wszystkich rozwodów.

Kobieta dotąd jeszcze w mężczyźnie, do którego ciągną ją zmysły, szuka człowieka. I to jest przyczyna jej nieszczęść.

Ból może być przyczyną cierpienia, ale nie jest cierpieniem. Cierpienie jest bowiem uczuciem i wrażeniem.

Rozmawiano o istnieniu Boga. Powiedziałem: „Oto dowód w dwóch słowach: skoro istnieje skutek, istnieje i przyczyna."