Losowy cytat

Tajemnica życia polega nie na tym, żeby robić to, co się lubi, ale żeby spróbować polubić to, co się musi robić.

Znalezione dla frazy: przywar w bazie cytatów 3

I śmiech niekiedy może być nauką, Kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa.

I śmiech niekiedy może być nauką, Kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa.

Cierpliwość to grób dla przywar.