Znalezione dla frazy: religia w bazie cytatów 31

Jaki jest sens ludzkiego życia? Każda odpowiedź na to pytanie wiąże się z religią. Można więc spytać, czy w ogóle warto je zadawać? Odpowiadam, że człowiek, który uważa życie swoje i innych istot ludzkich za bezsensowne, jest nie tylko nieszczęśliwy, ale właściwie nie zasługuje na życie.

Faszyzm jest religią; XX wiek będzie znany w dziejach jako wiek faszyzmu. - wypowiedź po dojściu Hitlera do władzy.

Prawa ludzkie, mające mówić do rozumu, powinny dawać nakazy, a nie rady; religia, mająca przemawiać do serca, musi dawać wiele rad, a mało nakazów.

Moja religia uczy mnie, że w biedzie, której nie można zaradzić, trzeba się modlić i pościć.

Religia poniżyła pojęcie "człowieka" - jej krańcową konsekwencją jest, że wszystko dobre, wielkie, prawdziwe nie jest ludzkie, tylko darem łaski.

Religia nie powinna zawierać się w formułkach, tylko w duszy.

...religia, nawet fałszywa, jest najlepszą rękojmią uczciwości ludzi.

Religia została stworzona tylko po to, by wprowadzać ludzi w błąd, co do rzeczywistych sprawców ich nieszczęść.

Z religią jest tak jak z innymi instytucjami: nie zmienia ona ducha jednostki, ale przystosowuje się do jej natury, wzmacnia i słabnie wraz z nią.

Religia jest z konieczności zrzeczeniem się odpowiedzialności za życie.

Kiedy jest wiele przyczyn nienawiści w jakimś państwie, trzeba, aby religia dawała wiele sposobów pojednania.

Religia została stworzona tylko po to, żeby wprowadzać ludzi w błąd co do rzeczywistych winowajców ich nieszczęść.

Religia nie powinna zawierać się w formułkach, a w duszy.

Kiedy religia nakazuje poniechanie pracy, winna mieć wzgląd bardziej na potrzeby ludzi niż na wielkość istoty, którą czci.

Religia to opium dla ludu.