Znalezione dla frazy: rosnie w bazie cytatów 15

Zło ukrywane utrzymuje się i rośnie.

Zło ukrywane rośnie.

Zło ukrywane rośnie.

Zniszcz ziarno zła, bo wyrośnie i zniszczy Ciebie.

...Wkrótce wyrośniemy także z wojen, które są w gruncie rzeczy pojedynkami narodów... gwałt rodzi tylko nowe gwałty ze strony człowieka, na którym został popełniony; Miłość natomiast rodzi miłość...

Talent rośnie w samotności, charakter wśród ludzi.

Jedynym pięknem w sztuce jest życie ludzkie. Sztuka rośnie, kiedy rosną ludzie, i ginie, gdy oni giną.

Drzewo najlepiej rośnie gdy stoi, człowiek gdy pracuje.

...Wkrótce wyrośniemy także z wojen, które są w gruncie rzeczy pojedynkami narodów... gwałt rodzi tylko nowe gwałty ze strony człowieka, na którym został popełniony; Miłość natomiast rodzi miłość...

Gdy kota nie ma w domu, rośnie odwaga myszy.

Bo miłość jest jak drzewo, sama z siebie rośnie, głęboko zapuszcza korzenie w całą istotę człowieka i nieraz na ruinie serca dalej się zieleni.

Im dłużej pozwala się kobiecie tęsknić, tym bardziej rośnie miłość..

Mały człowiek rośnie, gdy zrozumie małość. Wielki człowiek maleje, gdy zapatrzy się w swoją wielkość.

Im dłużej pozwala się kobiecie tęsknić, tym bardziej rośnie miłość..

Człowiek najprawdopodobniej rodzi się z długiem, którego nigdy nie może spłacić, niezależnie od tego, jak bardzo się stara, bo dług ten ciągle rośnie. Człowiek zawsze zawdzięcza coś innym. Jeśli zignoruje ten dług, to powoli zatruwa sobie duszę. Jeśli zaczyna go spłacać, to w rezultacie powoduje tylko zwiększenie zadłużenia. Ale to, co potrafi dać, jest miarą jego człowieczeństwa.