Losowy cytat

Osobom, które nie znają się co najmniej od sześciu miesięcy nie powinno się pozwalać na małżeństwo.

Znalezione dla frazy: rownie w bazie cytatów 46

Dlaczego trzeba całego życia, by sobie uświadomić, że złowróżbne znaki pojawiają się równie często jak ptaki na czereśni?

Dar uzdrawiania jest łaską. Ale łaską jest również umiejętność godnego życia, miłości bliźniego, poszanowania pracy. Nie trzeba przenosić gór, żeby dać dowody jaj wiary.

Jest możliwe, że życie jest o wiele większe niż my, jednak równie dobrze my możemy być o wiele więksi niż życie.

Dać życie to również zgodzić się na cierpienie, przyjmując radość.

Dobro ma równie wielką moc czynienia dobra, jak zło zła.

Pokój jest niepodzielny. Wojna również.

Nadmiar wiedzy jest równie szkodliwy jak jej brak.

Wierzyć nie myśląc, jest prawie równie źle, jak myśleć nie wierząc.

Na tym świecie jest równie wiele nazwisk bez rzeczy, jak rzec bez nazwisk.

Również umieranie jest jednym z naszych życiowych zadań.

Mieć szczęście oznacza również: nie mieć nieszczęścia. Tak często się o tym zapomina.

Sukces bywa również karany: trzeba spotykać się z ludźmi, których przedtem można było ignorować.

Dziewczyna zaś nie zdawała sobie sprawy, że pierwszy stosunek może obudzić w niej głód seksualny. O tym dziewczętom na ogół się nie mówi, prawdą jednak jest, że nowo powstała potrzeba seksualna jest trudna do opanowania, szczególnie dla kogoś, kto nie umie sobą kierować. Stąd może się zrodzić późniejsza tendencja przechodzenia z rąk do rąk , szukania coraz nowych doznań. Dlatego chłopiec, który jest tym pierwszym bierze na siebie wielką odpowiedzialność. Dziewczyna zaś, która dla zabawy, lekkomyślnie podnieca chłopca, potem zaś umyka bojąc się samego aktu - również bywa odpowiedzialna za zdarzające się wcale nie tak rzadko wypaczenia w życiu seksualnym młodego mężczyzny .

Stosunek jako sposób na nudę jest rzeczą równie pospolitą i banalną jak sama nuda.

Być może powinienem stworzyć nową religię, która pomogłaby ludziom wyzwolić się z ograniczeń fizycznych i psychicznych i poczuć się bardziej wartościowymi, zamiast wpajać im od dzieciństwa poczucie winy i obarczać brzemieniem grzechu pierworodnego. Religia również nie powinna być narzucana komukolwiek, żadnej grupie ludzi.