Znalezione dla frazy: samej w bazie cytatów 10

Śmierć i życie - to tylko orzełek i reszka tej samej monety.

Śmierć i życie - to tylko orzełek i reszka tej samej monety.

Religia jest póty religią, póki uznaje się za mądrość najwyższą i póki dla niej samej jej źródła są świętą tajemnicą. Bóstwo jest póty żywym bóstwem, póki nie ujawnimy jego ziemskiego pochodzenia. Żadna religia nie może pogodzić się ze studiującym jej pochodzenie badaczem naukowym, bo żadna nie może pogodzić się ze sprowadzeniem swych bóstw do zjawisk pochodzenia ziemskiego. Bóstwo, któremu udowodniono ziemskie pochodzenie, przestaje być bóstwem.

Nikt nie jest większym przyjacielem niż Bóg, źródło samej przyjaźni.

Pokora jest nie tylko warunkiem autentyczności i prawdziwości wszystkich cnót, lecz także warunkiem przemienienia w Chrystusie. Ale ma ona w sobie samej wysoką wartość, nadaje człowiekowi szczególne piękno.

Jakie to szczęście, że życie nie składa się z samej tylko miłości - byłoby zbyt okrutne.

Pogląd, że mężczyzna nie może stale kochać tej samej kobiety, jest tak samo fałszywy, jak pogląd, że skrzypek dla odegrania tego samego utworu musi mieć kilka instrumentów.

Małżeństwa między osobnikami tej samej płci są najlepszym sposobem zapobiegania eksplozji demograficznej.

Dziewczyna jest jak róża - ledwo się rozwinie jej piękny kwiat, już więdnie w tej samej godzinie.

Mit choroby jest czasem gorszy od samej choroby.