Znalezione dla frazy: scisle w bazie cytatów 4

Mnogość praw dostarcza często usprawiedliwienia występkom: państwo o wiele lepiej urządzone jest wówczas, gdy ma ich bardzo niewiele, ale w zamian bardzo ściśle przestrzeganych.

Tylko prawo jest ściśle określone. Bezprawie nie ma granic i nikt go jeszcze nie skodyfikował.

Najściślejsze stosowanie prawa często bywa największą nieprawością.

Człowiek jest procesem, ściślej — procesem swoich czynów.