Znalezione dla frazy: sprawa w bazie cytatów 17

Frazes - skrzyżowanie małego człowieka z wielką sprawą.

Moją rzeczą jest myślenie o Bogu; Bożą sprawą jest myślenie o mnie.