Losowy cytat

W cierpieniu jest tysiąckrotnie więcej doświadczenia niż w przyjemności.

Znalezione dla frazy: starosci w bazie cytatów 6

Każdy pragnie żyć długo, ale nikt nie chciałby starości.

W życiu może nas spotkać wiele klęsk i niepowodzeń, ale tylko jedna prawdziwa tragedia: przejście z dzieciństwa do starości bez osiągnięcia dojrzałości.

Żeby zrobić dobry użytek z życia, należałoby mieć w młodości doświadczenie wieku dojrzałego, a w starości wigor młodości.

W młodości nasze szczęście jest nadzieją, w starości - rozpamiętywaniem nadziei młodości.

Strzeżmy się złośliwej starości, która nie umie uśmiechać się do młodego wieku.

Ci, którzy prawdziwie kochają, nigdy się nie starzeją. Mogą umrzeć ze starości, ale umierają młodzi.