Losowy cytat

Człowiek kierujący się tylko rozsądkiem, myli się najczęściej.

Znalezione dla frazy: stosowanie w bazie cytatów 4

Wiedza sama w sobie nie ma żadnej wartości. Cenną czyni ją jej STOSOWANIE. Innymi słowy, świat nie odpłaca Ci za to, co wiesz. Świat odpłaca Ci za to, co robisz.

Prawo nie stwarza sprawiedliwości. Nie jest ono niczym innym jak wyjaśnieniem i zastosowaniem tego, co już przez samo zaistnienie uznane zostało za sprawiedliwe.

Najściślejsze stosowanie prawa często bywa największą nieprawością.

Głupota jest często zastosowaniem mądrości w niewłaściwym miejscu.