Losowy cytat

Choroba jest klasztorem, który ma swoją regułę, swoją ascezę, swoje cisze i swoje natchnienia.

Znalezione dla frazy: stosunkiem w bazie cytatów 1

Pokora jest pewnym stosunkiem duszy do czasu. To zgoda na czekanie.