Losowy cytat

Cierpienie jest świątynią, w której Bóg chce być z człowiekiem sam na sam.

Znalezione dla frazy: sumienie w bazie cytatów 17

Sumienie miał czyste. Nie używane.

Sumienie jest zegarem, który chodzi zawsze dobrze. Tylko my czasem chodzimy źle.

Sumienie: Ekranik panik.

Sumienie: Niejedno sumienie martwe ma korzenie.

Sumienie nie powstrzymuje od grzechów, przeszkadza tylko cieszyć się nimi.

Sumienie to okno dla naszej duszy, zło jest jego zasłoną.

Sumienie nie przeszkadza nam w popełnianiu grzechów, ale przeszkadza cieszyć się z ich popełnienia.

Sumienie sprawuje władzę z równą surowością jak autorytety zewnętrzne.

Co ci mówi sumienie? Powinieneś stać się tym, kim jesteś.

Koncert miał dziwnie nieskładne brzmienie: wpierw grały zmysły, potem sumienie.

Koncert miał dziwnie nieskładne brzmienie: wpierw grały zmysły, potem sumienie.

Co ci mówi sumienie? Powinieneś stać się tym, kim jesteś.

Rozsądek często popełnia błędy, sumienie nigdy.

By zachować szacunek dla samego siebie, lepiej zniechęcić do siebie ludzi, postępując zgodnie ze swym sumieniem, niż zjednywać ich sobie, robiąc to, co uważamy za niewłaściwe.

Człowiek zobowiązany jest zdawać rachunek sumienia tylko przed swoim sumieniem, choćby nie raz, a sto zaprzeczał sam sobie, nim zdobędzie pewność o słuszności swej sprawy.