Losowy cytat

Wielu powstało z gliny, z której trudno coś ulepić.

Znalezione dla frazy: swiecie w bazie cytatów 97

Najdroższą dla człowieka rzeczą jest życie. Dane jest raz człowiekowi i trzeba przeżyć je tak, aby nie płonąć ze wstydu za lata przeżyte bez celu..., aby można było powiedzieć umierając: całe życie, wszystkie siły oddałem rzeczy najpiękniejszej na świecie — walce o wyzwolenie ludzkości.

Jeśli w ogóle istnieje jakiś plan we wszechświecie, jeśli w życiu ludzkim jest pewien system, to na pewno da się je odszukać w tych żywotach tak niespodziewanie przeciętych. Albo żyjemy z przypadku i umieramy z przypadku, albo żyjemy według planu i umieramy według planu.

Nic nie czynić jest to niejako przestać żyć na świecie.

Najważniejszą rzeczą jest sprawianie radości bliźnim - to nalepsze, co można uczynić na tym świecie.

Jest na świecie szczęście, ale w poczciwej pracy - nie w obietnicach losu i loterii.

Kto czyni cnotliwie i przed złem się wzdraga, tego sławę po świecie roznoszą pochodnie.

Dopóki na świecie będzie istniał człowiek, będą też wojny.

Wiedzę o świecie można zdobyć tylko w świecie, nie w domu.

Jest już jakoś tak na tym świecie, że niektórzy ludzie wymyślili, powiedzieli, napisali coś przed nami. Nie zawsze były to rzeczy dobre, potrzebne czy też chociażby prawdziwe. Jest już jakoś tak na tym świecie, że niektórzy ludzie nadal coś wymyślają, mówią lub piszą. Więc może należy się z tym zapoznać? Ot, choćby po to, aby stwierdzić czy warto było tracić czas na przeczytanie ich.

Grzech jest jedynym nieszczęściem na świecie i on jedynie może słusznie zasmucić człowieka.

Chcę, żeby Twoje oczy w me oczy patrzyły. Chcę, żeby Twoje usta z mymi się złączyły. Chcę, żeby moje serce tylko Tobie biło. Chcę, żeby nas na świecie tylko dwoje było!

Czasem myślę o Tobie: „zapomniał", lecz nadzieja wciąż w sercu mym trwa. Drugiej takiej nie znajdziesz na świecie, kochającej, cierpliwej jak ja.

Uroda to weksel honorowany na całym świecie za okazaniem.

Choć są różne grzeczne nacje na świecie, przecie Bóg naszą szczególnie w miłosierdziu swoim przyozdobił.

Gdyby na świecie było więcej hultajów niż głupców, nie mielibyśmy kogo wykorzystywać by żyć.