Znalezione dla frazy: swojej w bazie cytatów 20

Jeżeli będziesz żył wedle swojej natury, nigdy nie będziesz biedny; jeżeli wedle ludzkich mniemań — nigdy nie będziesz bogaty.

Jeżeli trzymasz się wyłącznie swojej żony, nie będziesz mógł nic dać, ani sprzedać, ani kupić bez jej zezwolenia.

Jeżeli wszystkie światy krążą w swojej przestrzeni w takim rządku, że jeden drugiego nie uszkadza, wnieść wypada, i ludzie przyjdą do tego przez uporządkowanie swoich uczt i swoich rozmyślań.

Czasami trzeba usiąść obok i czyjąś dłoń zamknąć w swojej dłoni, wtedy nawet łzy będą smakować jak szczęście.

Szczęście pozostaje w stosunku prostym do tego, co daje się w swojej miłości, nie zaś do tego, co się w miłości odbiera.

Ten, który chce mnie skłonić do zmiany religii, czyni to bez wątpienia jedynie dlatego, iż sam nie zmieniłby swojej, gdyby go zmuszano.

Mężczyzna w swojej żonie wielbi siebie.

Kobieta zakochana w wybitnym mężczyźnie traci poczucie swojej wartości, mężczyzna uświadamia sobie swoją wartość przez miłość szlachetnej kobiety.

Mężczyźni w swojej wielkiej zarozumiałości nie są w stanie zrozumieć, że kobiecie nie każdy z nich odpowiada. W odmowie zbliżenia szukają jakichś specjalnych powodów.

Mąż powinien być wdzięczny swojej żonie za wszystko zło, którego mu nie czyni.

Ludzie wybierają różne drogi, szukając szczęścia i spełnienia; to, że nie spotykasz ich na swojej drodze, nie znaczy, że błądzą.

Bardzo piękna kobieta patrząca na swoje odbicie w lustrze może rzeczywiście mieć przeświadczenie o swojej z nim tożsamości. Kobieta brzydka wie, że tak nie jest.

Kobieta posiada tysiąc środków, aby strzec swego wpływu i zarazem swojej godności.

Kobieta piękna, lecz pozbawiona bystrości umysłu, nie daje kochankowi nic poza fizycznym delektowaniem się jej urodą. Brzydka, ale mądra może do tego stopnia rozkochać mężczyznę w swojej inteligencji, że nie pragnie niczego ponadto. Cóż może powiedzieć mężczyzna, któremu trafiła się kobieta piękna, inteligentna i wykształcona?.

Kobieta nie powinna opierać całej swojej nadziei tylko na swych powabach.