Znalezione dla frazy: sztuka w bazie cytatów 75

Każdą chwilę życia, pomyślną jak i niepomyślną, uczynić czymś jak najlepszym - oto sztuka życia i właściwy przywilej rozumnej istoty.

Sztuka życia polega na tym, aby cuda zauważyć - we wszystkim tkwi wspomnienie raju.

Z życiem jak ze sztuką w teatrze: ważne nie jak długo trwa, ale jak zagrana.

Sztuka życia - to cieszyć się małym szczęściem.

Sztuka życia: móc zaspokoić głód zachowując apetyt.

Pismo i sztuka to jedyni świadkowie czasów.

Sztuka życia to sztuka unikania cierpień.

Sztuka życia polega na tym, by cieszyć się małym, a wytrzymywać najgorsze.

Sztuka wymaga uznania.

Wojna jest sztuką wprowadzania wroga w błąd.

Świat nie ma sensu, sens ma sztuka.

Sztuka życia to sztuka unikania cierpień.

Sztuka jest samowolą geniusza.

Sztuka jest obserwowaniem świata w stanie łaski.

Jedynym pięknem w sztuce jest życie ludzkie. Sztuka rośnie, kiedy rosną ludzie, i ginie, gdy oni giną.