Losowy cytat

Jeśli miłość trwa, to dlatego, że coś w nas jeszcze się nie spełniło.

Znalezione dla frazy: wiedza w bazie cytatów 72

Podobnie jak dla rzeźbiarza niezbędny jest kawał marmuru, tak dla duszy niezbędna jest wiedza.

Jeden z moich profesorów powiedział mi kiedyś: - cokolwiek napiszesz - jedni powiedzą, że to, co napisałeś, jest dobre, inni, że takie sobie, jeszcze inni, że do niczego - i wszystkie oceny będą słuszne. ks.

Człowiek nie może żyć, nie wiedząc, po co żyje.

Są mężczyźni, których żony naprawdę nie wiedzą, czego chcą. Innych żony, niestety, wiedzą.

Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn.

Wiedza bez logiki nic nie jest warta.

Wiedza to władza. Ale niewiedza, niestety, nie oznacza jeszcze braku władzy.

Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają.

Wiedza przychodzi szybko, ale mądrość zawsze marudzi.

Wiedza jest potęgą: przede wszystkim wiedza o innych ludziach.

Wiedza, to ta część naszej niewiedzy, którą uporządkowaliśmy i skatalogowaliśmy.

Wiedza: Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn.

Wiedza człowieka nie Jest w stanie przekroczyć granic Jego doświadczenia.

Wiedza sama w sobie nie ma żadnej wartości. Cenną czyni ją jej STOSOWANIE. Innymi słowy, świat nie odpłaca Ci za to, co wiesz. Świat odpłaca Ci za to, co robisz.

Żadna wiedza człowieka nie może wyjść poza jego doświadczenie.