Znalezione dla frazy: wiekszy w bazie cytatów 60

Największym zagrożeniem naszej pomyślności jest brak wyraźnych zasad moralnych i celu w życiu.

W życiu jest coś więcej do zrobienia, niż tylko zwiększyć jego tempo.

Największym nieszczęściem, jakie może przytrafić się mężczyźnie, jest żona z wykształceniem uniwersyteckim, która ubzdurała sobie, że zrobi z męża artystę lub wynalazcę.

Największym złem, na które cierpi świat, to nie siła złych, lecz słabość dobrych.

Na ślepym torze historii często panuje największy ruch.

Zazdrość to cień miłości. Im większa miłość, tym większy cień.

Władza to największy afrodyzjak.

Największy to talent i najważniejsza umiejętność — nie używać dwóch stów tam, gdzie wystarczy jedno.

Zagłębianie się w zagadnienie budowy świata jest jednym z największych i najszlachetniejszych spośród wszystkich zajęć.

Największym złem, na które cierpi świat, to nie siła złych, lecz słabość dobrych.

Największym złem nękającym świat nie jest siła złych ludzi. Lecz słabość najlepszych.

Szczęście w życiu nie polega na tym, żeby być kochanym. Największym szczęściem jest kochać.

Szczęście w większym stopniu zależy od ogólnej skłonności rozumu i serca do odczuwania szczęścia, jakiego natura ludzka może nam użyczyć, niż od mnogości jakichś szczęśliwych chwil w życiu.

Szczęście w życiu nie polega na tym, żeby być kochanym, największym szczęściem jest kochać.

Największym mówcą świata jest sukces.