Losowy cytat

Jedyny sposób, żeby mieć przyjaciela, to być przyjacielem.

Znalezione dla frazy: wieku w bazie cytatów 29

Jest taka ogromna moc w człowieku, która każde ciało uniesie ku górze - to Miłość.

Ani różnice poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania wielkiej miłości. Nic. Oprócz jej braku.

Zawód lekarza to jedyny zawód, który człowiek może rozpocząć w każdym wieku, z pewną szansą zarobienia na życie.

Nikt nie zna prawdziwego wieku ludzkości, ale wszyscy zgadzają się z tym, że jest ona wystarczająco stara, by być mądrzejszą.

Małżeństwo jako długa rozmowa. Wstępując w związki małżeńskie należy postawić sobie pytanie: czy sądzisz, że będziesz mógł z tą kobietą do późnego wieku z przyjemnością prowadzić rozmowy? Wszystko inne jest w małżeństwie przejściowe, ale przeważna część obcowania przypada na rozmowę.

Wstępując w związek małżeński, należy postawić sobie pytanie: Czy sądzisz, że będziesz mógł z tą kobietą do późnego wieku z przyjemnością prowadzić rozmowy? Wszystko inne jest w małżeństwie przejściowe, ale przeważna część obcowania przypada na rozmowę.

Im bardziej ludzkość się rozwinie tym mniej będzie możliwe, by dwoje ludzi o różnej płci, pochodzeniu, wieku, doświadczeniu mogło stopić się w jedną osobę. Uniknie się wiele nieszczęść traktując małżeństwo jako instytucję, w której można urządzić się nie z kimś, ale obok kogoś.

Można wiele powiedzieć o człowieku na podstawie obserwacji, w jaki sposób je landrynki.

Kto wiele przebywa z dziećmi, odkryje, że żaden nasz czyn nie pozostaje u nich bez oddźwięku.

Dobra wola jest czymś najbardziej wartościowym w człowieku.

Czas robi swoje. A ty człowieku?

Czas robi swoje. A ty człowieku?

Bóg objawia się zarówno w człowieku, jak i w jego kraju.

Była w tym człowieku tajemnica, tajemnica, którą chciał wyjaśnić. Ale w gruncie rzeczy jest tylko tajemnica biedy, która ludziom odbiera imię i przeszłość.