Znalezione dla frazy: wierz w bazie cytatów 132

Święci mężowie powiadają, że życie to tajemnica. I wierzą w ten koncept z radosnym obliczem. Lecz są tajemnice co gryzą z wściekłości i pragną cię dopaść wśród nocnej ciemności.

Kto wierzy w wolność człowieczej woli, ten nigdy nie kochał i nie nienawidził.

Polityk: On niby wierzy, że stoi co leży.

Wybierz sobie żonę, która nie wierzy w to, co widzi.

Gdy człowiek chce być Bogiem, zabija w sobie człowieka i nie zmieniając się w Boga - staje się zwierzęciem.

Im głupszy dowódca, tym trudniejsze zadania mu powierzają.

Wierzę w poezje, miłość, śmierć, dlatego właśnie wierzę w nieśmiertelność.

Wiara pewna i niewzruszona jest po prostu pychą, a wierzący nadętym bufonem.

Kto nic nie wie, musi wszystkiemu wierzyć.

Wierzę w Boga, ale czy wierzę Bogu?

Według nas Bóg istnieje. Lecz jeśli ktoś w Niego nie wierzy, On mimo to nie przestaje istnieć.

Rozumiej, abyś mógł wierzyć, wierz, abyś mógł rozumieć.

Wierzyć nie myśląc, jest prawie równie źle, jak myśleć nie wierząc.

Wierzyć - to oświetlać to, co ukryte.

Wierzę w jednego Boga.