Losowy cytat

Człowiek nie mądrzeje na starość, ale staje się ostrożny.

Znalezione dla frazy: wojna w bazie cytatów 24

Życie - to wojna i przystanek chwilowy w podróży.

Wojna nigdy nie kończy się dla tych, co walczyli.

I kiedy się rozpętała wojna, jej rzeczywiste okropności, realne niebezpieczeństwo i groźba realnej śmierci były dobrodziejstwem w porównaniu z nieludzką tyranią fikcji; przynosiły ulgę, albowiem ograniczały czarnoksięską moc martwej litery.

Wojna jest najgorszym sposobem gromadzenia wiedzy o obcej kulturze.

Wojna nie zjada trupów, połyka tylko żywych żołnierzy.

Wojna jest ojcem wszystkich rzeczy.

Każda wojna jest ostatnią.

Wojna — to życie, które nie może istnieć bez śmierci.

Wojna jest sądem królów; zwycięstwa są jej wyrokami.

Polityka to bezbarwna wojna, a wojna to krwawa polityka.

Dziś o 11 rano skończyła się wojna, najokrutniejsza, najstraszniejsza z wojen, jakich doświadczyła ludzkość. Mam nadzieję, iż wolno nam powiedzieć, że tego historycznego poranka skończyła się też epoka wojen.

Wojna i miłość są dwiema jedynymi rzeczami, dla których rodzić się i żyć warto.

Wojna nie jest niczym innym, jak sporem między rządami o władzę nad poddanymi.

Każda nowa wojna jest straszliwsza od poprzedniej. Ale nic straszliwszego niż pokój powtórzony na fałszywych podstawach.

Wojna domowa: Hurra! W imię narodu wybijemy samych siebie.