Losowy cytat

Naturalną religią człowieka jest immanentny symbolizm. W kontraście do symbolizmu dogmatycznego, który jest podstawą religii oficjalnych, ten zadowala się materiałem świata rzeczywistego i wypatruje w nim pewne linie, które przedłuża w nieskończoność jako drogi dla myśli, pytając, tęskniąc, zgadując.

Znalezione dla frazy: wpierw w bazie cytatów 3

Koncert miał dziwnie nieskładne brzmienie: wpierw grały zmysły, potem sumienie.

Koncert miał dziwnie nieskładne brzmienie: wpierw grały zmysły, potem sumienie.

Nic się nie zdarza, jeśli nie jest wpierw marzeniem.