Losowy cytat

Podobno przedsiębiorcy pogrzebowi należą do najbardziej oddanych miłośników sztuki lekarskiej.

Znalezione dla frazy: wyjatkiem w bazie cytatów 16

Każdy rodzaj literatury jest dobry z wyjątkiem nudnego.

Nie zrozumiecie sztuki, póki nie zrozumiecie, że w sztuce 1 + 1 może dać każdą liczbę z wyjątkiem 2.

Plagiat — to podstawa wszystkich literatur, z wyjątkiem pierwszej, której zresztą nikt nie zna.

Poezja to zniesienie wszelkich ograniczeń z wyjątkiem tych, które autor zechce zostawić sam sobie. Poezja jest być może ostatnim obszarem wolności.

Szczęście czy nieszczęście to prawie wszystko jedno, z wyjątkiem niezmiernie krótkich chwil złudzenia. Nic nie jest tym, czym być powinno.

Prawdę powiedziawszy, ten, kto jest wystarczająco silnie przekonany, by przeciwstawiać się tłumowi, jest raczej wyjątkiem niż zasadą, wyjątkiem podziwianym wieki później, najczęściej jednak wyśmiewanym przez współczesnych.

Żadna waluta nie jest już pewna. Może z wyjątkiem srebrników.

Szczęście czy nieszczęście to prawie wszystko jedno, z wyjątkiem niezmiernie krótkich chwil złudzenia. Nic nie jest tym, czym być powinno.

Człowiek uczy się przez całe życie, z wyjątkiem lat szkolnych.

Gust i moda przywracają do łask wszystko z wyjątkiem tego, czego czas od nas nie oddalił.

Człowiek jest istotą agresywną — z wyjątkiem niektórych gryzoni żaden inny kręgowiec nie zabija z taką konsekwencją i upodobaniem osobników swojego gatunku.

Ogół ludzi zdradza nienasyconą ciekawość wszystkiego, z wyjątkiem tego, co warte jest poznania.

Dzieci to urodzeni tmitatorzy, świetnie udający rodziców, z wyjątkiem chwil, kiedy ci próbują nauczyć je dobrych manier.

Demokracja to najgorsza forma rządu, z wyjątkiem wszystkich innych form.

Człowiek uczy się przez całe życie, z wyjątkiem lat szkolnych.