Losowy cytat

Nasze życie składa się z kolejnych, koniecznych rezygnacji.

Znalezione dla frazy: wyzej w bazie cytatów 13

Bądź jak wiatr, który rzuca się w przestrzeń z jaskini skalnej. Wznoś się wyżej, coraz wyżej...

Dzieło sztuki stoi wyżej niż dzieło natury.

W sztuce trzeba zawsze celować trochę wyżej niż się trafia.

Nie można się wznieść powyżej swoich sukcesów ani upaść niżej.

Marne jest życie ludzi, którzy kłamstwo wyżej stawiają od prawdy.

Mam wrażenie, że to hasło obrony Polski jest jak gdyby potężnym łańcuchem, który jest jednym końcem przytwierdzony do Polski. Chodzi o to, ażeby jak najwięcej dłoni chwyciło za łańcuch, trzeba go sobie przerzucić przez ramię i ciągnąć, ciągnąć, chociażby w krzyżach trzeszczało. Aby Polskę pociągnąć wyżej.

W polityce zagranicznej wieczność trwa najwyżej dwa lata.

Wyobraźnia to latawiec, na którym możesz wzbić się najwyżej.

Kiedy kobieta łączy w sobie choćby niejakie wiadomości z wielu godnymi pochwały cnotami, cenię to wyżej nad skarby Krezusa i piękność Heleny.

Gdyby w dziele stworzenia Bóg korzystał tylko z równań, to co najwyżej zdołałby stworzyć jakiś mebel.

Dobro stoi wyżej niż piękno.

Człowiek niezwykle roztargniony w kółku swych podwładnych nigdy takim nie bywa wobec ludzi wyżej postawionych.

Im ktoś wyżej jest postawiony przez Boga, w hierarchii społecznej, tym więcej musi wymagać od siebie.