Losowy cytat

Gdy miłość była wielka, starczało nam łoże na szerokość klingi miecza, kiedy zmalała - łoże na sześćdziesiąt łokci nie jest za szerokie.

Znalezione dla frazy: zaraz w bazie cytatów 18

Jesteśmy i nie jesteśmy zarazem - życie jest ciągłą zmianą, jest ciągłym rodzeniem się i śmiercią.

Wystarczy dać komuś nieco więcej swobody, a zaraz zacznie krępować innych.

Działanie sztuki polega na zdolności ludzi do zarażanie się uczuciami innych ludzi.

Po ilu dniach kobieta jest rytualnie oczyszczona od mę­ża? - Od własnego zaraz, od cudzego nigdy.

Przyjaciel to ktoś, do kogo możesz zadzwonić o trzeciej w nocy i powiedzieć: "Jestem w więzieniu w Meksyku". A on odpowiada: "Nie przejmuj się. Zaraz tam będę.

Prawda zawsze wychodzi na wierzch, dlatego zaraz musi dawać nura.

Młodości Bóg folguje, błędy starych karze zaraz, bo mieli czas nauczyć się.

Młodości Bóg folguje, błędy starych karze zaraz, bo mieli czas nauczyć się.

Dwóch mężczyzn jest całkiem rozsądnych. Gdy tylko zjawi się koło nich piękna kobieta, zaraz mamy przed sobą dwóch błaznów.

Boże! Jak ci mężczyźni są zarozumiali. Skoro tylko któremuś naznaczy kobieta rendez-vous, zaraz mu się zdaje, że jest w nim zakochana.

Kobieta posiada tysiąc środków, aby strzec swego wpływu i zarazem swojej godności.

Jeśli nie chcesz być zapomnianym szybko, po śmierci albo zaraz pisz rzeczy warte przeczytania, albo czyń rzeczy warte opisania.

Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób "twórcą siebie samego".

Czas przeżywamy jako coś, co otrzymujemy i zarazem jako coś, co nam się odbiera.

Cierpienia stanowią łańcuch, a zarazem wątek naszego żywota.