Znalezione dla frazy: zawsze w bazie cytatów 216

W sztuce trzeba zawsze celować trochę wyżej niż się trafia.

Prawdziwa sztuka jest zawsze współczesna.

Kiedy jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy zawsze dobrzy lecz kiedy jesteśmy dobrzy, nie zawsze jesteśmy szczęśliwi.

W szczęściu zawsze znajdziesz kawałek domowych pantofli.

Szczęście jest zawsze tam, gdzie je człowiek widzi.

Doświadczenie nas uczy, że zawsze kto inny umiera.

Czy chcę zawsze mieć rację, czy też chcę być szczęśliwy?

Czy chcesz mieć zawsze racje, czy wolisz być szczęśliwy?

Szczęście to motyl, który jest zawsze poza zasięgiem, kiedy próbujemy go złapać, ale przysiada na naszym ramieniu, gdy tylko usiądziemy.

Droga do boga jest zawsze błogosławieństwem, ucieczka przed Bogiem jest zawsze przekleństwem, jest ucieczką przed własnym szczęściem.

Sumienie jest zegarem, który chodzi zawsze dobrze. Tylko my czasem chodzimy źle.

Serce matki to przepaść, na której dnie zawsze się znajdzie przebaczenie.

Ostatni odcinek drogi do Boga nazywa się zawsze samotność.

Grunt to rodzinka, grunt to rodzinka, / Bo kto rodzinkę fajną ma, Nie wie, co bieda, bo gdy potrzeba, / To mu rodzinka zawsze da!

Każda radość, którą niesiemy innym zawsze do nas powróci.