Losowy cytat

Nadzieja powiada, że temu prędzej spełniają się nadzieje, kiedy kto dobrze nadzieje.

Znalezione dla frazy: zawsze w bazie cytatów 216

Prawda jest zawsze tam, gdzie istnieje wiara. Ilekroć człowiek z czystym sercem podąży drogą wiary, zawsze uda mu się połączyć z Bogiem i czynić cuda.

Prawda nie zawsze jest prawdopodobna.

Abstrakcyjnej prawdy nie ma. Prawda jest zawsze konkretna.

Wiele trzeba rozumu, żeby wiedzieć, kiedy powiedzieć prawdę, a kiedy ją zmilczeć; nie każdą prawdę zawsze można powiedzieć już to ze względu na nas, już to ze względu na innych.

To zawsze człowiek tworzył bogów, a nie bogowie tworzyli człowieka.

Niezawodną oznaką prawdy jest prostota i jasność. Kłamstwo zawsze bywa skomplikowane, wymyślne i wielosłowne.

Prawda jest zawsze tylko córką czasu.

Nieprzyjemne prawdy są zawsze lepsze od przyjemnych złudzeń.

Francuzka: Zawsze modna i pogodna.

Należy zawsze stosować wydatki do dochodów, bo jeżeli człowiek nie urządzi się tak, aby żył uczciwie ze swej pracy, to będzie zmuszony żyć nieuczciwie z pracy drugich.

Póki cię chwalą, myśl zawsze, iż jeszcze nie jesteś na własnej, lecz na innych drodze.

Optymizm jest zawsze wynikiem niedostatecznych informacji.

Nierozsądnie jest kierować się zawsze tylko rozsądkiem.

Zawsze mamy dość siły, by znieść cudze nieszczęście.

Nieszczęście jest prawie zawsze oznaką fałszywej interpretacji życia.