Losowy cytat

Niektórym interesom sprzyja znalezienie prawdy, innym jej niszczenie.

Znalezione dla frazy: zazdrosc w bazie cytatów 26

Zazdrość to namiętność, Która żarliwie szuka tego, co powoduje cierpienie.

Nieznaczna, znikoma szczypta zazdrości winna być miłości przyprawą.

Zazdrość to uczucie, które potrafi rozchwiać nasze serce o wiele gwałtowniej niż miłość.

Zazdrość to cień miłości. Im większa miłość, tym większy cień.

Zazdrość rodzi się zawsze z miłości, ale nie zawsze z nią umiera.

W zazdrości więcej jest miłości własnej niż miłości.

Zazdrość to najważniejszy czynnik miłości.

Mocna jest jako śmierć miłość, twarda jako piekło jest zazdrość.

Podstawą zazdrości jest u kobiet miłość, u mężczyzn zaś — próżność.

Mocna jako śmierć jest miłość, twarda jako piekło jest zazdrość.

Można by zazdrościć tym, którzy dobrze piszą, gdyby nie stała otworem droga pisania jeszcze lepiej.

W nędzy poswarków, w zazdrości plotek, podczas rozruchu nowin, w zgubie potwarzy — nawięcej bywa.

Sojusz to małżeństwo, w którym zazdrość jest większa od miłości.

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał - byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje /. . . /. .

Śmierć otwiera drzwi sławy i zamyka drzwi zazdrości.