Losowy cytat

Nie dość jest na świecie miłości i dobra, żeby wolno było z tego ofiarować coś istotom urojonym.

Znalezione dla frazy: zwyciestwo w bazie cytatów 16

Zwycięstwo jest rzeczą ważną, lecz najważniejszy jest udział w walce.

Najwartościowsze jest to zwycięstwo, które nosiliśmy w sobie, zwycięstwo istotne postępuje w ślad za nim.

Zwycięstwo kocha troskę.

Zwycięstwo samo nie jest niczym innym, jak złamaniem woli przeciwnej.

Dla wielkich czynów niewiele pomaga zbytnia przezorność i zimna odwaga. Zapał, nie mędrkowanie odnosi zwycięstwo.

Dopóki zwycięstwo jednych w klęsce drugich, dopóty żadna klęska nie jest ostatnia.

Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska.

Wiara - jedyna wiara w Boga to jest cud prawdziwy, zwycięstwo, objawienie, prawdziwe szczęście.

Walka bez wiary w zwycięstwo jest jedyną walką czystą: bez premii i łapówki.

Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?

Śmierć albo zwycięstwo!

Dopóki zwycięstwo jednych w klęsce drugich, dopóty żadna klęska nie jest ostatnia.

Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska.

Mistrz walki osiąga zwycięstwo bez gniewu.

Mistrz walki osiąga zwycięstwo bez gniewu.