Losowy cytat

Prawa są dobrami, które zasadzają się na władzy, gdy władza upada, upadają także prawa.