Losowy cytat

Optymizm jest najczęściej wynikiem intelektualnej pomyłki.