Losowy cytat

I śmiech niekiedy może być nauką, Kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa.