Losowy cytat

Wolność myśli jest przede wszystkim wolnością błądzenia.