Losowy cytat

Im bardziej kochamy przyjaciół, tym mniej im schlebiamy.