Losowy cytat

Dla tego kto kocha, niepodobieństwa żadnego na świecie nie masz.